II edycja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku we współpracy z Hufcem Pracy i Punktem Pośrednictwa Pracy w Szczecinku  jest organizatorem prowadzi nabór kandydatów do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych z programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

W projekcie mogą wziąć udział ludzie młodzi w wieku 18-24 lat poszukujący zatrudnienia i nieuczący się. Projekt przewiduje udzielenie uczestnikom kompleksowego wsparcia, w tym możliwość ukończenia kursu zawodowego, przyuczającego do nowego zawodu dostosowanego do ich preferencji i predyspozycji zawodowych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Przewidziane są również płatne 3-miesięczne staże zawodowe, które umożliwią zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w profesji zdobytej podczas kursu. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Beneficjentom projektu zostanie zapewnione wszechstronne wsparcie, w tym koordynatora lokalnego, doradcy zawodowego, opiekuna grupy i pośrednika pracy. Dzięki projektowi „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” młodzież uzyska większą  aktywność zawodową i społeczną na lokalnym rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych