Sukces w programie RKG „Równać Szanse” 2018

Celem Programu Równać Szanse jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W programie uczestniczy młodzież w wieku 13-19 lat. Projekt daje młodym szansę sprawdzenia się, w czym mogą być skuteczni i doceniani przez innych.  

W ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2018 wpłynęło do 286 projektów od organizacji pozarządowych, bibliotek, domów kultury i nieformalnych grup dorosłych. Decyzją Komisji Ekspertów dofinansowano 108 projektów, a z województwa zachodniopomorskiego: 2,  w tym nasz projekt pt. Perełki gminy Borne Sulinowo do realizacji przez młodzież z Łubowa.

Zamiarem Fundacji BEZ RETUSZU, jako realizator projektu, jest pokazać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie. Chcemy by młody człowiek nauczył się:

– wykorzystania tego, co może mu sprzyjać,  

– skutecznego planowania,

– zjednywania sobie  ludzi,

– wiary we własne siły.  

Projekt pt. Perełki Gminy Borne Sulinowo realizowany jest przez Fundację BEZ RETUSZU w Bornem Sulinowie w okresie luty – lipiec br., który ma na celu poznanie i zareklamowanie najciekawszych z perspektywy łubowskiej młodzieży zakątków naszej gminy.  

Program  Równać Szanse  finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności a administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.