Projekty na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Szczecinku jest organizatorem wielu bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla młodych ludzi.

W dniu 12.04.2019 roku w OSZ odbyło się spotkanie z kandydatami do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych z programu „Gwarancje dla Młodzieży”. W tym projekcie mogą wziąć udział ludzie młodzi w wieku 18-24 lat poszukujący zatrudnienia i nieuczący się. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” pozwala młodzieży uczestniczyć w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, a także w kursach zawodowych i uzupełniających różnego rodzaju szkoleniach ogólnorozwojowych (m.in. językowy, komputerowy, prawa jazdy). Dla uczestników przygotowano również warsztaty kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Projekt zakończy się 3-miesięcznym stażem zawodowym i umożliwi uczestnikom projektu większą aktywność zawodową na lokalnym rynku pracy.